Ο υπερασπιστής της ύπαρξης

Εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου από τον συγγραφέα Πρεμ Ράβατ στην Αθήνα, Ελλάδα. Αναμετάδοση της ζωντανής εκδήλωσης στα ελληνικά.
Jul 05, 2023
«Πρέπει να γίνετε ο υπερασπιστής της καλοσύνης μέσα σας». Πρεμ Ράβατ, Αθήνα

Στην Αθήνα, Ελλάδα, στις 5 Ιουλίου 2023, ο ανθρωπιστής και δάσκαλος της ειρήνης, Πρεμ Ράβατ, γοήτευσε το κοινό του με τη σπάνια διεισδυτική ματιά του στο ταξίδι της προσωπικής ανακάλυψης και την επιτακτική ανάγκη που έχει ο καθένας μας για τη διατήρηση των ανθρώπινων ποιοτήτων μας.

Αναφερόμενος στην άχρονη σοφία του Σωκράτη χιλιάδες χρόνια πριν, ο συγγραφέας του Μπεστ Σέλερ επέστησε την προσοχή στο να   μην καθοριζόμαστε από τα πρότυπα του κόσμου χωρίς να τα αμφισβητούμε και να ακούμε τη φωνή που λέει: «Γνώθι σαυτόν».

Για να μείνετε ενημερωμένοι εγγραφείτε στο: TimelessToday mailing list.

 

 

Log In / Create Account
Create Account
Log In with

Don’t have an account?
Create Account

Accounts created using Phone Number or Email Address are separate. 
Create Account Using
  
First name

  
Last name

Phone Number

I have read the Privacy Policy and agree.


Show

I have read the Privacy Policy and agree.

Account Information
  • You can create a TimelessToday account with either your Phone Number or your Email Address. Please Note: these are separate and cannot be used interchangeably!

  • Subscription purchase requires that you are logged in with a TimelessToday account.

  • If you purchase a subscription, it will only be linked to the Phone Number or Email Address that was used to log in at the time of Subscription purchase.

Please enter the first name. Please enter the last name. Please enter an email address. Please enter a valid email address. Please enter a password. Passwords must be at least 6 characters. Please Re Enter the password. Password and Confirm Password should be same. Please agree to the privacy policy to continue. Please enter the full name. Show Hide Please enter a Phone Number Invalid Code, please try again Failed to send SMS. Please try again Please enter your name Please enter your name Unable to save additional details. Can't check if user is already registered Please enter a password Invalid password, please try again Can't check if you have free subscription Can't activate FREE premium subscription Resend code in 00:30 seconds We cannot find an account with that phone number. Check the number or create a new account. An account with this phone number already exists. Log In or Try with a different phone number. Invalid Captcha, please try again.
Activate Account

You're Almost Done

ACTIVATE YOUR ACCOUNT

You should receive an email within the next hour.
Click on the link in the email to activate your account.

You won’t be able to log in or purchase a subscription unless you activate it.

Can't find the email?
Please check your Spam or Junk folder.
If you use Gmail, check under Promotions.

Activate Account

Your account linked with johndoe@gmail.com is not Active.

Activate it from the account activation email we sent you.

Can't find the email?
Please check your Spam or Junk folder.
If you use Gmail, check under Promotions.

OR

Get a new account activation email now

Need Help? Contact Customer Care

Activate Account

Account activation email sent to johndoe@gmail.com

ACTIVATE YOUR ACCOUNT

You should receive an email within the next hour.
Click on the link in the email to activate your account.

Once you have activated your account you can continue to log in

Do you really want to renew your subscription?
You haven't marked anything as a favorite so far. Please select a product Please select a play list Failed to add the product. Please refresh the page and try one more time.