Νέο βραβείο παγκόσμιων ρεκόρ Γκίνες

Ο Πρεμ Ράβατ στη Γκαγια, Ινδία, Αναμετάδοση Ελληνικά
Nov 26, 2023
"Όταν αποδεχτούμε τη σημασία του πηγαινέλα αυτής της αναπνοής, η ζωή μας θα μεταμορφωθεί". Πρεμ Ράβατ

Στις 26 Νοεμβρίου 2023, στη Γκάγια της Ινδίας, ο Πρεμ Ράβατ μίλησε σε μια συγκέντρωση 375.603 ατόμων, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια αφοσίωσή του στην προώθηση της ατομικής ευημερίας. Είτε απευθύνεται σε ένα άτομο είτε σπάει παγκόσμια ρεκόρ, η δέσμευσή του παραμένει ακλόνητη. 

Αυτή η εκδήλωση ρεκόρ, που αναγνωρίστηκε από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες για τη "μεγαλύτερη συμμετοχή σε διάλεξη", υπογράμμισε τη μοναδική προσέγγιση του Πρεμ Ράβατ στην προσωπική ενδυνάμωση, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Επικεντρώθηκε στο θέμα της προσωπικής ολοκλήρωσης της "Γνώσης του εαυτού μας".

Το TimelessToday® μετέδωσε την εκδήλωση ζωντανά σε 21.000 θεατές από 86 χώρες, εκ των οποίων οι 17.000 παρακολουθούσαν από όλη την Ινδία. 

Η επανάληψη αυτής της “επισήμως καταπληκτικής" εκδήλωσης είναι τώρα διαθέσιμη για όλους να την απολαύσουν δωρεάν στην εφαρμογή και τον ιστότοπο του TimelessToday® και στο επίσημο κανάλι του Prem Rawat στο YouTube.

Δεν απαιτείται λογαριασμός ή συνδρομή.

Θέλετε ενημερώσεις για τις επερχόμενες ζωντανές μεταδόσεις; Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας του TimelessToday®.

Log In / Create Account
Create Account
Log In with

Don’t have an account?
Create Account

Accounts created using Phone Number or Email Address are separate. 
Create Account Using
  
First name

  
Last name

Phone Number

I have read the Privacy Policy and agree.


Show

I have read the Privacy Policy and agree.

Account Information
  • You can create a TimelessToday account with either your Phone Number or your Email Address. Please Note: these are separate and cannot be used interchangeably!

  • Subscription purchase requires that you are logged in with a TimelessToday account.

  • If you purchase a subscription, it will only be linked to the Phone Number or Email Address that was used to log in at the time of Subscription purchase.

Please enter the first name. Please enter the last name. Please enter an email address. Please enter a valid email address. Please enter a password. Passwords must be at least 6 characters. Please Re Enter the password. Password and Confirm Password should be same. Please agree to the privacy policy to continue. Please enter the full name. Show Hide Please enter a Phone Number Invalid Code, please try again Failed to send SMS. Please try again Please enter your name Please enter your name Unable to save additional details. Can't check if user is already registered Please enter a password Invalid password, please try again Can't check if you have free subscription Can't activate FREE premium subscription Resend code in 00:30 seconds We cannot find an account with that phone number. Check the number or create a new account. An account with this phone number already exists. Log In or Try with a different phone number. Invalid Captcha, please try again.
Activate Account

You're Almost Done

ACTIVATE YOUR ACCOUNT

You should receive an email within the next hour.
Click on the link in the email to activate your account.

You won’t be able to log in or purchase a subscription unless you activate it.

Can't find the email?
Please check your Spam or Junk folder.
If you use Gmail, check under Promotions.

Activate Account

Your account linked with johndoe@gmail.com is not Active.

Activate it from the account activation email we sent you.

Can't find the email?
Please check your Spam or Junk folder.
If you use Gmail, check under Promotions.

OR

Get a new account activation email now

Need Help? Contact Customer Care

Activate Account

Account activation email sent to johndoe@gmail.com

ACTIVATE YOUR ACCOUNT

You should receive an email within the next hour.
Click on the link in the email to activate your account.

Once you have activated your account you can continue to log in

Do you really want to renew your subscription?
You haven't marked anything as a favorite so far. Please select a product Please select a play list Failed to add the product. Please refresh the page and try one more time.