2020 ஒரு இதயப்பூர்வமான தீர்மானம்

This year, 2020, what if we could pool our resources, our understandings, our clarities, to make it a better world for everyone.
Dec 31, 2019
ஆண்டுதோறும் நாம் மாற்ற விரும்பும் வெளிப்புற விஷயங்களைப் பற்றி சிந்திக்க முனைகிறோம், விஷயங்கள் வித்தியாசமாக இருந்தால், நாம் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் என்று நினைக்கிறோம். ஆனால் நாம் தேடும் மகிழ்ச்சி வெளியில் கிடைக்காது - அது நமக்குள் இருக்கிறது. மிகவும் விசேஷமான ஒரு புத்தாண்டு தின ஒளிபரப்பில், பிரேம் ஒரு புதிய வகையான தீர்மானத்தை எடுக்க ஊக்குவிக்கிறார், இது நமக்காக, வெளியிலுள்ள மகிழ்ச்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டது அல்ல, இது மேலும் ஒரு சிறந்த உலகத்திற்காக மேலும் ஒரு சிறந்த எதிர்காலத்திற்காக-இதயத்திலிருந்து வரும் தீர்மானம்.

முதலில், அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். நிறைய பேர் புது தீர்மானங்கள் எடுப்பார்கள் என்பது எனக்குத் தெரியும் - அடுத்த ஆண்டு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றி அனைவருக்கும் ஏற்கனவே ஒரு யோசனை இருக்கிறது! எதுவும் சாத்தியம் - ஆனால் மிக முக்கியமாக, இந்த புத்தாண்டில் நீங்கள் நிறைவு பெறுவது மிக முக்கியமான விஷயம், நீங்கள் உண்மையில் சந்தோஷமாக இருப்பது!

ஒரு விஷயம் அல்லது இன்னொரு விஷயத்தப் பற்றி அல்லது ஏதோ ஒன்று நடக்கிறது அல்லது நடக்கவில்லை என்பதால் அல்ல –மூலத்திலிருந்து (source), மகிழ்ச்சியாக இருப்பது, மூலம், அது தான் நீங்கள் அந்த மூலம் நீங்கள் தான் என்று புரிந்துகொள்வது. மகிழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் என்று புரிந்துகொள்வது. தெளிவின் மூலம் நீங்கள் என்று புரிந்துகொள்வது, உங்களுக்காக புரிந்துகொள்வது. இந்த விஷயங்கள் தான் நாம் மறந்து விடுகிறோம். புரிந்துகொள்வது.


நாம், “ஆமா, புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்” என்று உட்கார்ந்து சொல்வது எளிது யாரோ ஒருவருக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். ஆனால் மகிழ்ச்சியைப் பற்றி நமக்கு என்ன தெரியும்? ஹேப்பி-நெஸ் என்றால் உண்மையில் என்ன என்று நமக்கு என்ன தெரியும்? சந்தோஷம்உண்மையிலேயே எங்கு வாழ்கிறது என்பது நமக்கு என்ன தெரியும் - அது நம் இதயத்தில இருக்கிறது, அது நம்மில் வாழ்கிறத அதுதான் நாம் விரும்பும் ஆனந்தம்.

பல முறை, நாம் வெளியே உள்ள சூழ்நிலைகளை நோக்கி பார்க்கிறோம். நாம் வெளிப்புற விஷயங்களை நோக்கி பார்க்கிறோம் அவை மாற முடிந்தால், நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் என்று. ஆனால் அதற்கும் உண்மையான சந்தோஷத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை

உண்மையான சந்தோஷம் உங்கள் உள்ளிருந்து வருகிறது. இதன் தொடர்பு நீங்கள் யார் என்பதுடனும் உங்கள் புரிந்துணர்வுடனும் - மற்றும் உங்களுக்குள் ஏற்கனவே இருக்கும் அந்த அழகான நீங்கள் என்பதை நோக்கிய உங்கள் முயற்சி மற்றும் உங்கள் முழு ஈடுபாடுடனும்..

எனவே, ஆமாம், நாம் அனைவருமே நம் வெளிப்புற சூழ்நிலைகளை மாற்ற விரும்புவோம், ஒருவேளை- ஒருவேளை நம் சந்தோஷம் அதனால் கிடைக்கும் என்று நினைக்கிறோம். ஆனால் உண்மையான மகிழ்ச்சி அந்த விஷயங்ளை சார்ந்துஇல்லை.

வரவிருக்கும் இந்த 2020 அண்டில் நமக்கு மட்டுமல்ல, அனைவருக்கும் ஒரு சிறந்த உலகமாக மாற்றுவதற்காக நம் வளங்களை, நம்முடைய புரிந்தல்களை, நம் தெளிவுகளை சேர்க்க முடிந்தால் ? அதைச் செய்ய, நாம் ஒவ்வொருவரும் முயற்சி செய்வது மிக அவசியம்.

எனவே, அந்த முழு ஈடுபாட்டை நாம் நம்மீது கொண்டு வர வேண்டும் பின்னர் இந்த உலகத்தை நோக்கி அந்த ஈடுபாட்டைக் கொண்டுவர வேண்டும், மேலும் ஒரு சிறந்த உலகத்தை உருவாக்க, நம் சந்ததியினருக்காக நம் குழந்தைகளுக்காக, மேலும் சிறந்த எதிர்காலத்தை உருவாக்க. ஏனென்றால், வரப்போகிறவர்கள், அவர்கள் அனைவரும் நமக்கு தெரியாதவர்கள் - ஒருவேளை நமக்கு அவர்களுடன் எந்த உறவும் கூட இருக்காது.

அந்த எல்லா தலைமுறைகள், அவர்களுக்கு ஒரு உலகத்தை ஒரு அழகான உலகத்தை விட்டு செல்ல. ஏற்கனவே இங்கே இருக்கும் அந்த அழகான, அழகான, அழகான இயற்கையைப் பற்றி ஒரு தெளிவும் புரிந்துணர்வும் இருக்கிறது என்று! எப்படியாவது அதை கவனித்து பராமரிக்க நம்மை அது கெஞ்சிகொண்டிருக்கிறது.

நாம் போராடி வரும் இந்த போர்களுக்கு நாம் ஒன்று சேர்ந்து நிஜமாக முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். இந்த தீர்மானங்கள், உங்களுக்குத் தெரியும், நிச்சயமாக, நம்மால் வெளி உலகில் தீர்மானங்களை எடுக்க முடியும், ஆனால் அவசியமாக செய்ய வேண்டிய தீர்மானங்கள், உண்மையில் உங்கள் இதயத்திலிருந்து வரும் தீர்மானங்கள்

அது, “ஆம், நான் என் உலகில் அமைதியை விரும்புகிறேன். நான் என் வாழ்க்கையில் அமைதியை விரும்புகிறேன்; நான் என் உலகில் அமைதியை விரும்புகிறேன். நான் என் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை விரும்புகிறேன்; என் உலகில் எனக்கு மகிழ்ச்சி வேண்டும்! ஏதாவது நல்லது நடக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். "

எது கெட்டது, எது பயங்கரமானது "இது எப்படி இருக்க முடியும்" "இது எப்படி இருக்க முடியும்" "நாம் இதை தவறாக செய்கிறோம்" "நாம் இந்த தவறை செய்கிறோம்" என்ற ஊகங்கள் அல்ல. எனக்குத் தெரியும், மனிதர்களாக இருப்பதால் நாம் நிறைய தவறுகள் செய்துள்ளோம். நாம் பல விஷயங்களை சரியாகவும் விஷயங்களைச் செய்துள்ளோம் - ஏனென்றால் நாம் செய்யக்கூடிய நன்மைகளில் நம்மால் கவனம் செலுத்த முடியும்.

அதுதான் நடக்க வேண்டும். பிறகு, அந்த நன்மையில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம், இந்த உலகில் சில நல்ல விஷயங்கள் வரக்கூடும். அது, வரவிருக்கும் அடுத்த ஆண்டிற்கான, 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான நம் தீர்மானமாக இருக்கலாம் – அதாவது நம்மைச் சுற்றியுள்ள அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியையும், அமைதியையும் அன்பையும் புரிதலையும் கருணையயும் கொண்டு வர முயலுவது.

மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவருக்கும் என் இதயம் கனிந்த புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்.

- பிரேம் ராவத்

Log In
Create Account
Forgot Password
Forgot Password?
OR
Don’t have an account? Create Account
Hide

I have read the Privacy Policy and agree.

Have an account? Log In

Forgot Password?

Let us know your email address and we will send you a password reset link.

Please enter the first name. Please enter the last name. Please enter an email address. Please enter a valid email address. Please enter a password. Passwords must be at least 6 characters. Please Re Enter the password. Password and Confirm Password should be same. Please agree to the privacy policy to continue. Please enter the full name. Show Hide
Activate Account

You're Almost Done

ACTIVATE YOUR ACCOUNT

You should receive an email within the next hour.
Click on the link in the email to activate your account.

You won’t be able to log in or purchase a subscription unless you activate it.

Can't find the email?
Please check your Spam or Junk folder.
If you use Gmail, check under Promotions.

Activate Account

Your account linked with johndoe@gmail.com is not Active.

Activate it from the account activation email we sent you.

Can't find the email?
Please check your Spam or Junk folder.
If you use Gmail, check under Promotions.

OR

Get a new account activation email now

Need Help? Contact Customer Care

Activate Account

Account activation email sent to johndoe@gmail.com

ACTIVATE YOUR ACCOUNT

You should receive an email within the next hour.
Click on the link in the email to activate your account.

Once you have activated your account you can continue to log in

You haven't marked anything as a favorite so far. Please select a product Please select a play list Failed to add the product. Please refresh the page and try one more time.